Gemeente Woensdrecht waarschuwt voor gebruik lachgas

WOENSDRECHT - De gemeente Woensdrecht is de afgelopen maanden de strijd aangegaan tegen het gebruik van lachgas. Veel jongeren denken dat high worden met lachgas geen kwaad kan. Maar het kan juist heel schadelijk zijn.

De gemeenteraad van Woensdrecht had in mei gevraagd om maatregelen tegen het gebruik van lachgas. Er waren signalen dat ook in Woensdrecht jongeren lachgas gebruikten om high te worden. De gemeente besloot daarom om op verschillende plekken voorlichting te laten geven aan jongeren over de risico’s van lachgas. Dit is gebeurd op advies van verslavingsinstelling Novadic-Kentron en het Trimbos-instituut.

Hulp van Novadic-Kentron

Zo wordt er voorlichting gegeven tijdens jongereninlopen en op hangplekken. Dat wordt gedaan door de jongerenwerker van de BWI, de Brede Welzijnsinstelling en een veldwerker van Novadic-Kentron. Ook is aan scholen gevraagd of ze informatie willen geven aan docenten en ouders. Scholen kunnen ook gebruik maken van de kennis van Novadic-Kentron bij de voorlichting over lachgas aan ouders of in gesprekken met leerlingen. Ook verenigingen hebben een brief gekregen met de vraag of ze alert willen zijn op het gebruik van lachgas. Novadic-Kentron heeft aangeboden ook hen te ondersteunen als dat nodig is.

Aandacht op jeugdsymposium

De huisartsen in de gemeente Woensdrecht hebben  een overleg gehad over lachgas. En alle betrokken instanties gebruiken hun social media om te waarschuwen voor de effecten van lachgas. Eind november wordt er een jeugdsymposium gehouden en ook daar zal lachgas één van de onderwerpen zijn waarover wordt gepraat.

Steeds jongere kinderen

Lachgas wordt steeds populairder onder jongeren, soms zelfs al bij kinderen van 12. Veel van hen denken dat het een onschuldig middel is om high te worden. De roes duurt kort, maar de gevolgen kunnen lang aanhouden en schadelijk zijn voor de gezondheid. Er is vooral een groot risico op zuurstofgebrek. Gebruikers kunnen dan hoofdpijn krijgen, duizelig of misselijk worden, verward zijn en flauwvallen.

Doofheid, bevriezing en hersenbeschadiging

Als je lachgas gebruikt, terwijl je verkouden bent, kun je zelfs blijvend doof worden. En als lachgas verkeerd wordt gebruikt, kunnen organen bevriezen of hersenen beschadigen. Ook kun je onvruchtbaar worden. De gemeente Woensdrecht blijft jongeren voorlopig waarschuwen voor het gevaar dat ze lopen als ze lachgas gebruiken.