Woensdrecht sluit zich aan bij Landelijke Alliantie Kinderarmoede

HOOGERHEIDE - Gemeente Woensdrecht sluit zich aan bij de Landelijke Alliantie Kinderarmoede. De gemeente wil hiermee een signaal afgeven dat de ontwikkeling van kinderen niet geremd mag worden door de financiële situatie waarin zij opgroeien.

Eén op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. In de gemeente Woensdrecht is dit één op de acht kinderen. Kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Alles is Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid hebben de handen ineengeslagen en de Landelijke Alliantie Kinderarmoede opgericht. De doelstelling van de alliantie is: ‘In 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.’

Samen tegen armoede

Het verzoek om de alliantie te steunen, kwam eerder dit jaar binnen bij de gemeenteraad. Het college heeft besloten om mee te doen. “Natuurlijk sluit de gemeente Woensdrecht zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede”, geeft portefeuillehouder Lars van der Beek aan. “Op lokaal niveau zetten we ons al een paar jaar in om armoede te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. We zoeken de samenwerking met andere partijen, zoals ook de alliantie stimuleert. In Woensdrecht hebben inmiddels meer dan 60 organisaties het armoedepact ondertekend. Dit netwerk zullen we zeker inzetten om ook kinderarmoede specifiek aan te pakken.”