Roosendaal investeert miljoenen in samenleving

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal wil het komende jaar 2,3 miljoen euro extra uittrekken om de ambities uit het bestuursakkoord waar te maken. Het gaat om investeringen voor het versterken van de sociale kracht, het versnellen van de energietransitie en het verduurzamen van de binnenstad. Ook komt er een innovatiefonds om de innovatieve ontwikkelingen in Roosendaal een impuls te geven.

Om te beginnen gaat de gemeente structureel 250.000 euro extra reserveren voor het tegengaan van woninginbraken, overvallen en straatroven. Ook drugscriminaliteit blijft een ‘hot issue’. Het versterken van de sociale kracht gaat de gemeente doen door de inzet van een kwartiermaker en te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. De gemeente wil ook de Roosendaalse jongeren gelijke kansen bieden.

Duurzaamheid

Ook voor duurzaamheid wordt extra geld uitgetrokken. Zo worden er maatregelen getroffen om de binnenstad te verduurzamen en wordt er invulling gegeven aan Roosendaal Natuurstad. Daarnaast wordt het maatschappelijk vastgoed verduurzaamd en komen er duurzaamheidsbonnen.

In het innovatiefonds wordt eenmalig twee miljoen euro gestort vanuit de algemene reserves. Met dit fonds kunnen experimenten worden opgestart en uitgevoerd en kunnen innovaties en nieuwe ontwikkelingen worden gefaciliteerd.

In gesprek met inwoners

Het college van burgemeester en wethouders wil ook graag in gesprek met de inwoners. Dat willen ze doen onder de noemer ‘Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet’. Het college trekt hiervoor de wijken en dorpen in om van inwoners te horen wat er werkelijk speelt.